Köpvillkor

1. Leveranstid

Order mottagna före klockan 14.00 avseende lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag.
Vi reserverar oss för slutförsäljning samt för lagerhållning hos våra leverantörer samt för de eventuella prisfel som kan uppstå om någon av våra leverantörer har registrerat t ex en fel priskod eller ett felaktigt antal skivor i en box.
Vid längre leveransförsening har du alltid möjlighet att upphäva köpet. Kontakta i så fall kundtjänst.
 

2. Bekräftelse

Efter det får du ett automatiskt skickad e-mail som talar om för dig att vi har fått din order behandlad, därmed ska du inte betala fakturan på en gång utan måste vänta på att vi skickar orderbekräftelse som talar om för dig exakt hur mycket du ska betala med rättsangiven frakt.
OBS! Orderbekräftelse är det rätta summan som ska betalas, för det kan uppstå fel priser på hemsidan pga. Lager status/Valuta kurs/Tekniskt fel.
Orderbekräftelse talar även om för dig rätta fraktkostnad, om du har beställt Parabol/Skymmande varor.
 

3. Frakt

Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Grundfrakten är för närvarande från 129 kr exkl. moms, för varje extra kolli tillkommer 119 kr exkl. moms. Vid postförskottsförsändelse tillkommer en avgift på 82kr inkl. moms. För gods som levereras på pall debiteras 449 kr ex.moms. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Varor kan avhämtas hos Digital Multimedia Nordic AB. Vid delleverans faktureras 119 kr plus moms per kolli för de restnoterade produkterna.

OBS! Fraktpriserna på hemsidan gäller ej utlandet. Frakten beräknas separat.
Kunden får vänta på prisförslag för fraktkostnad!
 

4. Ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Swedishdigital lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 30 dagar ifrån mottagandet. Ångerrätten är ej tillämplig varken för företag eller när du handlar i butiken. (distans-och hemförsäljningslag (2005:59) [Riksdagen])

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Swedishdigital via:

e-post till: support@swedishdigital.se
eller per brev till
Swedish Digital
C/O Digital Nordic AB
Box 577,
175 26 Järfälla

Meddelandet skall innehålla följande information; namn, ordernummer, fakturanummer samt beskrivning på de produkterna som du vill returnera. De returnerade varorna skall vara i oanvänt och oskadat skick i originalförpackning.
Returnera varan tillsammans med fakturan (eller en kopia av denna, både fram och baksida). Fyll i orsaken till returen på fakturans baksida! Du måste själv bekosta returporto. Retur får inte ske som postförskott eller efterkrav.

Om det finns ingen information om öppet köp på kvittot då finns det inget öppet köp.
 

5. Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Swedish Multimedia Digital AB omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan.

Kundtjänst tar emot din felanmälan och sänder dig en förfrankerad returetikett. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs åtföljd av en skade- eller felanmälan, så får du en felfri respektive rätt vara. Den fellevererade varan skall vara i oanvänt och oskadat skick i originalförpackning.

Returnera varan tillsammans med fakturan (eller en kopia av denna, både fram och baksida). Fyll i orsaken till returen på fakturans baksida!
Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Swedish Multimedia Digital AB förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.
 

6. Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Swedish Multimedia Digital AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.
 

7. Ej utlösta varor

Om vi får tillbaka paket som inte lösts ut från posten, förbehåller vi oss rätten att debitera dig för samtliga de kostnader som uppstår i samband med en sådan retur, f n 98 kr. Betalning skall ske med en faktura inom 10 dagar från fakturadatum.
 

8. Sekretess och säkerhet

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, address och telefonnummer. I de fall du väljer att betala med kreditkort eller avbetalning måste du även ange ditt personnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

Swedishdigital kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via akutellt nyhetsbrev eller via kontakt med vår Kundservice.
Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår Kundservice.
 

9. Lagval

Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag.
Swedish Digital följer Konsumentverkets rekommendationer se: http://www.konsumentverket.se

** OBS! Vi reserverar oss för tryckfel, internetfel, och prisändringar**
 

Ansvar för fel

I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som Swedishdigital AB ansvarar för, åtar sig Swedishdigital AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Swedishdigital AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Swedish Multimedia Digital AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Swedish Multimedia Digital AB kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Swedishdigital AB. Swedish Multimedia Digital AB har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Teknisk support

För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Swedish Multimedia Digital AB rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges under Kunservice/Support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.